Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Literatúra

 
 • CIGÁNIKOVÁ, K. 2006. Matematika – Žiak – IKT. Práca ST, Púchov, 2006. http://www.cenast.sk/sk/Kniznica-prac/2006/Matematika-Ziak-IKT.st
 • KOLBANSKÁ, V. 2007. Globálne rozvojové vzdelávanie a vyučovanie matematiky na 2.stupni základnej školy. Súbor hier a hrových aktivít. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2007. 44 s. ISBN: 978-80-8052-301-5.
 • KOLBANSKÁ, V. 2006. Hra ako integračný prostriedok vo vyučovaní matematiky.Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2006. 40 s. ISBN: 80-8052-276-6.
 • KUBÁČEK, Z., ČERNEK, P., ŽABKA, J. a kol.: Matematika a svet okolo nás Zbierka úloh. Bratislava, 2008.  http://hore.dnom.fmph.uniba.sk/~esfprojekt/heslo.htm  ISBN 978-80-969950-1-1.
 • MÉSZAROSOVÁ, T. 2006. Didaktické hry v matematike pre 2. stupeň základných škôl. Študentská vedecko – odborná činnosť. Nitra: UKF, 2006. 30 s.
 • POGÁDLOVÁ, Ľ. 2008.Využitie interaktívnej tabule v matematike. Práca Cena nST,2008. http://www.cenast.sk/files/documents/2008/1523/cena.doc
 • SLAVIČKOVÁ,M. Jednoduché matematické programy vo vyučovaní matematiky na druhom stupni základných škôl. http://www.ddm.fmph.uniba.sk/files/EMATIK/Slavickova.pdf
 • STRECHOVÁ, J. 2007. Reedukácia dyskalkúlie s využitím IKT. Práca Cena ST.
  http://www.cenast.sk/sk/Kniznica-prac/2007/Reedukacia-dyskalkulie-s-vyuzitim-IKT.st práce učiteľov - cena Slovak Telecom. http://www.cenast.sk/sk/Kniznica-prac.st
 • VIZIOVÁ, A. 2008. Výučba planimetrie a stereometrie pomocou dynamických geometrických systémov na strednej škole .Práca ST, Nitra, 2008.
  http://www.cenast.sk/sk/Kniznica-prac/2008/Vyucba-planimetrie-astereometrie-pomocou-dynamickych-geometrickych-systemov-Cabri-Geometry-II-.st
 • VANKÚŠ, P. 2006. Zbierka didaktických hier určených na integráciu do vyučovaniamatematiky na druhom stupni základnej školy. Bratislava, 2006. 77 s. http://www.ddm.fmph.uniba.sk/files/vankus/zbierka.pdf
 
Stránky učiteľov:
 • stránka Kataríny Gmiterkovej http://www.tanika.sk/web/matematika/members.htm
 • stránka Ľudmily Maťašovej http://matematikavi.szm.com/materialVI1.htm
 • stránka Mgr. Dagmar Babejovej http://customer.iol.sk/~dagmar/
 • stránka PaedDr. Kataríny Poláčikovej http://supermatematika.wbl.sk/
 • stránka RNDr. Eriky Tomkovej http://www.zsmalinovpart.edu.sk/matika/testy.htm
 • stránka RNDr. Marty Megyesiovej http://www.megym.wbl.sk/
 
Matematické stránky:
 • Matematické zaujímavosti  http://www.ide.sk/indexsk.php?aktdir=mateksk
 • Number and Word Puzzles http://users.tpg.com.au/users/puzzles/
 • AplusMath - http://www.aplusmath.com/
 • Superkids - http://www.superkids.com/aweb/tools/math/
 • The Math Worksheet Site http://themathworksheetsite.com/
 • Free Math Worksheets http://www.math-drills.com/
 • Super Teacher Worsheet http://www.superteacherworksheets.com/
 • KidZone Math http://www.kidzone.ws/math/
 • Adult Basic Skills Resource Centre for students and tutors http://www.skillsworkshop.org/
 • Skillswise http://www.bbc.co.uk/skillswise/numbers/wholenumbers/
 • Eduplace http://www.eduplace.com/math/mw/
 • Matika http://www.matika.sk/sabl.htm
 • MathDrills http://www.math-drills.com/graphpaper.shtml
 • Manipula Math with Java http://www.ies.co.jp/math/java/index.html
 • Matematika na internete http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat07.htm
 • FunBrain http://www.funbrain.com/
TOPlist